wiedza
wychowanie
tradycja
wiara
wspólnota

Liceum » rekrutacja

Zasady rekrutacji

Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Księży Pallotynów w Chełmnie
na rok szkolny 2019/2020:

 

 1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz ocenę zachowania co najmniej dobrą na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 i na koniec klasy poprzedniej.

 2. W przypadku wolnych miejsc do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy uzyskali średnią poniżej 4,00. Na przyjęcie takiego ucznia będą mieć wpływ wyniki pisemnego egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki.

 3. Wymagane dokumenty:  
  - podanie,
  - ankieta kandydata,
  - wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 opatrzony pieczęcią szkoły,
  - świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,
  - 2 zdjęcia legitymacyjne (matowe, z nazwiskiem kandydata na odwrocie),
  - zaświadczenia/dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty,
  - dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

 4. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne 
  w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

 5. Termin składania dokumentów upływa: 30 kwietnia 2019 roku o godz.12.00.
 6. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

 7. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

 8. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

Powyższe zasady dotyczą zarówno absolwentów gimnazjum, jak i szkoły podstawowej. Nabór prowadzimy do dwóch pierwszych klas: jednej dla absolwentów gomnazjum i jednej dla absolwentów szkoły podstawowej.

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie o przyjęcie KLO 2019-2020.pdf
Oświadczenie dot. danych osobowych KLO 2019-2020.pdf
Ankieta kandydata KLO 2019-2020.pdf

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem