wiedza
wychowanie
tradycja
wiara
wspólnota

Szkoła podstawowa » rekrutacja

Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Pallotynów Schola Culmensis Elementaris w Chełmnie na rok szkolny 2018/2019:

 

I. Zasady naboru uczniów do I klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019:

 

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy spełnią obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i osiągną gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Wymagane dokumenty:

- podanie,

- ankieta kandydata,

- oświadczenie dotyczące danych osobowych,

- zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

- ewentualne dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata.

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Termin składania dokumentów: 2 stycznia - 9 marca 2018 roku.

5. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każdy z kandydatów wraz z rodzicami zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę z dyrektorem szkoły.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami kandydata i dyrektorem szkoły.

 

II. Zasady przyjmowania uczniów do IV i V klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 niebędących dotychczasowymi uczniami naszej szkoły (tzw. przeniesienie ucznia):

 

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy przystąpią do sprawdzianu wstępnego w formie określonej przez szkołę. W przypadku kandydatów do klasy V także będzie brana pod uwagę znajomość języka niemieckiego lub francuskiego.

2. Wymagane dokumenty:

- podanie,

- ankieta kandydata,

- wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 opatrzony pieczęcią szkoły,

- świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,

- 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Termin składania dokumentów upływa: 30 marca 2018 roku o godz. 12.00.

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu wstępnego każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

 

III. Zasady przyjmowania uczniów do VII i VIII klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019 niebędących dotychczasowymi uczniami naszej szkoły (tzw. przeniesienie ucznia):

 

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen nie niższą niż 4,00 oraz ocenę zachowania co najmniej dobrą na koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 i na koniec klasy poprzedniej.

2. W przypadku wolnych miejsc do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, którzy uzyskali średnią poniżej 4,00. Na przyjęcie takiego ucznia będą mieć wpływ wyniki pisemnego egzaminu wstępnego z języka polskiego i matematyki.

3. Wymagane dokumenty:

- podanie,

- ankieta kandydata,

- wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2017/2018 opatrzony pieczęcią szkoły,

- świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,

- 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

- zaświadczenia/dyplomy potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty,

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

4. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

5. Termin składania dokumentów upływa: 30 marca 2018 roku o godz. 12.00.

6. Po upływie terminu składania dokumentów każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

8. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

 

W sprawie zapisu dziecka do pozostałych klas już istniejących (II i III) prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły przy ul. Słowackiego 1.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie o przyjęcie KSP 2018-2019

Oświadczenie dot. danych osobowych KSP 2018-2019

Ankieta kandydata KSP 2018-2019

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem