wiedza
wychowanie
tradycja
wiara
wspólnota

Szkoła podstawowa » rekrutacja

Zasady przyjmowania uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Pallotynów Schola Culmensis Elementaris w Chełmnie na rok szkolny 2019/2020:

 

I. Zasady naboru uczniów do I klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020:

 

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy spełnią obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i osiągną gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Wymagane dokumenty:

- podanie,

- ankieta kandydata,

- oświadczenie dotyczące danych osobowych,

- zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

- informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

- ewentualne dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata.

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Termin składania dokumentów: 2 stycznia - 28 lutego 2019 roku.

5. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każdy z kandydatów wraz z rodzicami zostanie zaproszony na rozmowę z dyrektorem szkoły.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami kandydata i dyrektorem szkoły.

 

II. Zasady przyjmowania uczniów do IV, V i VI klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/2020 niebędących dotychczasowymi uczniami naszej szkoły (tzw. przeniesienie ucznia):

 

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy przystąpią do sprawdzianu wstępnego w formie określonej przez szkołę. W przypadku kandydatów do klasy V i VI także będzie brana pod uwagę znajomość języka niemieckiego lub francuskiego.

2. Wymagane dokumenty:

- podanie,

- ankieta kandydata,

- wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2018/2019 opatrzony pieczęcią szkoły,

- świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,

- 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

- dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Termin składania dokumentów upływa:  29 marca 2019 roku o godz. 12.00.

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu wstępnego każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

  

W sprawie zapisu dziecka do klasy III prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły przy ul. Słowackiego 1.

 

Dokumenty rekrutacyjne

Podanie o przyjęcie KSP 2019-2020

Oświadczenie dot. danych osobowych KSP 2019-2020

Ankieta kandydata KSP 2019-2020

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem