Instalacja fotowoltaiczna

Fotowoltaika to metoda wytwarzania energii elektrycznej, bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Podstawowym narzędziem, które pozwala przemienić światło promieni słonecznych, w użyteczny dla wszystkich prąd, są panele fotowoltaiczne,.

Kiedy promienie słoneczne padają na powierzchnię paneli, zachodzi tzw. zjawisko fotowoltaiczne, którego efektem jest pojawienie się prądu stałego. Powstała w ten sposób energia trafia następnie do kolejnego urządzenia – falownika (inwertera). Ten przekształca prąd stały w prąd zmienny, który zasila naszą szkołę.

Takie panele znajdują się, na dachu sali gimnastycznej i są dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Nasza instalacja
ma całkowita moc 49,950 KWp

Data podłączenia do sieci
14 września 2022 r.

Uzysk – wrzesień
2,29 MWh

Uzysk – październik
2.97 MWh

Uzysk – listopad
649,38 kWh

Uzysk – grudzień
410.93 kWh

Dotychczasowy uzysk
6,51 MWh