Nasze atuty

Szkoły pallotyńskie w Chełmnie prowadzą działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą wśród dzieci i młodzieży, całokształt której opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół Katolicki.

Organem prowadzącym Katolickie Liceum i Szkołę Podstawową w Chełmnie jest Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) z siedzibą w Poznaniu (sac.org.pl).

Nasze atuty:

 • Wychowanie w duchu chrześcijańskim i patriotycznym
 • Wysoki poziom nauczania
 • Indywidualne podejście do ucznia
 • Nauka w małych grupach, domowa i rodzinna atmosfera
 • Wykwalifikowana, doświadczona oraz kreatywna kadra pedagogiczna i wychowawcza
 • Bezpieczne i przyjazne własne budynki szkolne
 • Jednolity strój szkolny
 • Współpraca z licznymi instytucjami oświatowymi, naukowymi i kulturalnymi
 • Współpraca z Internatem ZS CKP w Grubnie, gdzie istnieje możliwość zakwaterowania naszych uczniów spoza Chełmna
 • Dobra współpraca z rodzicami
 • Ciekawe wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Wyjazdy edukacyjne, kulturalne i pielgrzymkowe
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi kultury, nauki i sportu
 • Liczne przedmiotowe koła zainteresowań
 • Prężnie działające szkolne koło PCK
 • Możliwość działalności w szkolnej grupie wolontariatu
 • Możliwość działalności w samorządzie uczniowskim
 • Przyjazny system stypendialny: naukowy, specjalny i socjalny
 • W latach 1999-2019 prowadziliśmy gimnazjum.