Nauczyciele

Barczak Hanna – polski

Bereza Magdalena

Czuba Urszula

Dobrzyńska Paulina – nauczyciel świetlicy

Kadukowski Marci

Kaliszer Marian – matematyka

Kensik Danuta 

Kensik Jan

Kierska Grażyna

Kocik Magdalena – edukacja wczesnoszkolna i nauczyciel świetlicy