Oferta Liceum

O szkole:

  • Katolickie Liceum Księży Pallotynów w Chełmnie działa od 1994 roku. Absolutna większość naszych absolwentów podejmuje studia na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.
  • Proponujemy realizację rozszerzeń przedmiotowych w następujący sposób:
    • angielski oraz dwa dowolnie wybrane przedmioty spośród: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, j. polskiego, geografii, historii, wiedzy o społeczeństwie;
    • uruchomienie danego rozszerzenia uzależnione jest od liczby chętnych.
  • Oferujemy poszerzoną siatkę zajęć obowiązkowych oraz szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.
  • Zapewniamy solidną edukację w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych.Umożliwiamy indywidualne konsultacje z nauczycielami.
  • Współpracujemy z Internatem CKP w Grubnie, gdzie istnieje możliwość zakwaterowania naszych uczniów spoza Chełmna.
  • Zajęcia obowiązkowe w naszej szkole rozpoczynają się nie wcześniej niż o 7:50 i nie trwają dłużej niż do 16:20. Godzina lekcyjna w naszej szkole trwa 40 min. Wszystkie przerwy międzylekcyjne trwają 10 min za wyjątkiem dużej przerwy, która trwa 30 min.

Godziny pracy

Nauczyciele

Plan lekcji

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia pozalekcyjne

Strój szkolny

Statut szkoły

Opłaty:
   2023/2024
   2024/2025