off

 

      O szkole:

  • Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów powstała w 2014 roku, wpisując się w przeszło 25-letnią tradycję szkół pallotyńskich w Chełmnie.
  • Dbamy o to, aby rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny naszych uczniów przebiegał w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
  • W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych: do 5 godzin tygodniowo j. angielskiego, podział w starszych klasach na grupy zaawansowania, do 2 godzin tygodniowo drugiego j. obcego (j. niemiecki lub j. francuski).
  • Zapewniamy solidną edukację w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
  • Oferujemy poszerzoną siatkę zajęć obowiązkowych oraz szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

  Zajęcia w klasach I-III w naszej szkole odbywają się w następujących godzinach:

6:50 – 7:50 zajęcia świetlicowe (przyjmowanie dzieci do szkoły),

7:50 – 12:15/13:05 zajęcia obowiązkowe zgodnie z planem lekcji,

12:15/13:05 – 16:00 zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zgodne z planem pracy świetlicy.

Zajęcia obowiązkowe w klasach IV-VIII rozpoczynają się nie wcześniej niż o 7:50 i nie trwają dłużej niż do 15:30.

Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 40 min.

Wszystkie przerwy międzylekcyjne w klasach IV-VIII trwają 10 min za wyjątkiem dużej przerwy, która trwa 30 min.


 

 

 

Godziny pracy

Nauczyciele

Plan lekcji

Zajęcia obowiązkowe

Zajęcia pozalekcyjne

Świetlica

Strój szkolny

Statut szkoły

Opłaty