Plan zajęć świetlicowych

Dzienny plan świetlicy

 

Wszystkie dni
06:45-07:40 Przyjmowanie dzieci do szkoły.
07:40-07:50 Przygotowywanie dzieci do zajęć lekcyjnych.
Poniedziałek
12:20-13:00 Posiłek/Odrabianie lekcji
13:10-13:50 Zajęcia tematyczne zgodne z rocznym planem pracy.
14:00-14:40 Zajęcia plastyczne – rozwijanie małej motoryki.
14:50-15:30 Gry planszowe, zabawy integracyjne.
15:30-16:00 Sprzątanie swojego miejsca pracy. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
Wtorek
13:10-13:50 Posiłek/Odrabianie lekcji.
14:00-14:40 Zajęcia  ruchowe. Gra zespołowa.
14:50-15:30 Zajęcia plastyczne – rozwijanie małej motoryki.
15:30-16:00 Sprzątanie swojego miejsca pracy. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
Środa
12:20-13:00 Odrabianie lekcji.
13:10-13:50 Posiłek.
14:00-14:40 Zajęcia rozwijające samodzielne myślenie: łamigłówki
14:50-15:30 Zajęcia relaksacyjne.
15:30-16:00 Sprzątanie swojego miejsca pracy. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
Czwartek
12:20-13:00 Posiłek/ Odrabianie lekcji.
13:10-13:50 Zajęcia rozwijające koordynacje wzrokowo- ruchową.
14:00-14:40 Godzina gier planszowych.
14:50-15:30 Zajęcia relaksacyjne.
15:30-16:00 Sprzątanie swojego miejsca pracy. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.
Piątek
13:10-13:50 Posiłek/ Odrabianie lekcji.
14:00-14:40 Filmowe popołudnie.
14:50-15:30 Filmowe popołudnie.
15:30-16:00 Sprzątanie swojego miejsca pracy. Przygotowanie się do zakończenia zajęć.