Rekrutacja Szkoła Podstawowa

 

 

I. Zasady naboru uczniów do I klasy Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2024/2025:

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy spełnią obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego i osiągną gotowość do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Wymagane dokumenty:

– podanie,

– ankieta kandydata,

– oświadczenie dotyczące danych osobowych,

– zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,

– informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

– 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

– ewentualne dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata.

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych każdy z kandydatów wraz z rodzicami zostanie zaproszony na rozmowę z dyrektorem szkoły.

5. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

6. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami kandydata i dyrektorem szkoły.

II. Zasady przyjmowania uczniów klas już istniejących Katolickiej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 niebędących dotychczasowymi uczniami naszej szkoły (tzw. przeniesienie ucznia):

1. Do szkoły przyjmowani będą uczniowie, którzy przystąpią do sprawdzianu wstępnego w formie określonej przez szkołę.

2. Wymagane dokumenty:

– podanie,

– ankieta kandydata,

– wykaz ocen uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2023/2024 opatrzony pieczęcią szkoły,

– świadectwo ukończenia klasy poprzedniej,

– 2 matowe zdjęcia legitymacyjne z nazwiskiem kandydata na odwrocie,

– dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata (naukowe, sportowe, artystyczne).

3. Dokumenty rekrutacyjne (podanie, ankieta, oświadczenie) są dostępne w sekretariacie szkoły i na szkolnej stronie internetowej.

4. Prosimy o przesyłanie skanem dokumentów w formie elektronicznej na nasz szkolny adres klig.pallotyni@gmail.com, pocztą na adres ul. Słowackiego 1; 86-200 Chełmno lub dostarczenie ich osobiście w godzinach pracy szkoły.

5. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzianu wstępnego każdy z kandydatów wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi zostanie zaproszony na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną.

6. Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

7. Przyjęcie kandydata do szkoły następuje poprzez zawarcie umowy o kształcenie pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi kandydata i dyrektorem szkoły.

Przeniesienie ucznia do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego jest rozpatrywane indywidualnie.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Podanie o przyjęcie KSP 2024/2025 Pobierz

Oświadczenie dot. danych os. KSP 2024/2025 Pobierz

Ankieta kandydata KSP 2024/2025 Pobierz