Sięgnij nieba! – warsztaty i obserwacje astronomiczne.


Projekt „Sięgnij nieba!” dofinansowano przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu “Program Wsparcia Edukacji”. Wartość finansowania dofinansowania: 100 tys. złotych, całkowitą wartość zadania: 112 tys. złotych.

Projekt „Sięgnij nieba!” polega na cyklicznym organizowaniu wydarzeń, warsztatów, szkoleń, konkursów, wystaw i obserwacji astronomicznych. Docelowo obejmie swoim zasięgiem uczniów szkoły podstawowej i liceum (około 120 osób), społeczność szkolną (rodzice, dziadkowie – około 200 osób). Część wydarzeń obejmie również zainteresowanych mieszkańców miasta Chełmna i inne osoby chętne – będą miały charakter otwarty. Planowane są zarówno obserwacje bezpośrednie, jak i wykonywanie obserwacji cyfrowych przy pomocy kamery (wykonywanie zdjęć), fotometrii wielobarwne , wykonywanie przez uczniów samodzielnych obserwacji, astrofotografii, zbierania i analizy danych obserwacyjnych. Wykonywanie własnych pomiarów na podstawie samodzielnie zebranych danych, ich analiza, analiza błędów i niepewności oraz końcowa interpretacja wyników.