Termomodernizacja

SZKOLNE BUDYNKI CIESZĄ OKO I SĄ ENERGOOSZCZĘDNE

Dzięki dużej inwestycji szkolne budynki wypiękniały. Wprowadzone zostały energooszczędne i proekologiczne rozwiązania.

Inwestycja ruszyła w 2020 roku i trwała rok. W ramach przedsięwzięcia, którego beneficjentem była Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Poznaniu, wyremontowane zostały główny budynek Katolickich Pallotyńskich Szkół przy ul. Słowackiego 1 w Chełmnie (uczą się w nim licealiści i starsi uczniowie szkoły podstawowej) oraz budynek Domu Zakonnego przy ul. Dworcowej 38 (mieszczą się w nim klasy I-III KSP).

Prace na tak dużą skalę udało się przeprowadzić dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz dzięki dotacji i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, które pokryły 95 proc. kosztów.

Budynki wypiękniały na zewnątrz – zyskały nową elewację.

Dzięki kompleksowemu ociepleniu ścian zewnętrznych oraz stropodachu, wymianie okien i drzwi zewnętrznych, zmniejszyło się zapotrzebowanie na energię w budynku.

Oszczędności oraz redukcję emisji CO2, m.in. poprzez wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych, przyniosły:

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

– modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,

– montaż nowego kotła kondensacyjnego,

– modernizacja wentylacji w budynku,

– wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej.

W ramach inwestycji oświetlenie zostało wymienione na ledowe.