Zajęcia obowiązkowe Liceum

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Księży Pallotynów
rok szkolny 2022/2023

Tygodniowy wymiar godzin:

1. Język polski 5 5 5 6 21
2. Język angielski   3 3 3 4 13
3. Język niemiecki / francuski 2 2 2 2 8
4. Filozofia 1 1
5. Historia 2 2 2 2 8
6. Wiedza o społeczeństwie 1 1 2
7. Podstawy przedsiębiorczości 1 1 2
8. Geografia 1 2 1 4
9. Biologia 1 2 1 4
10. Chemia 1 2 1 4
11. Fizyka 1 1 2 4
12. Matematyka 4 5 4 6 19
13. Informatyka 1 1 1 3
14. Wychowanie fizyczne 3 3 3 3 12
15. Edukacja dla bezpieczeństwa 1 1
16. Zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 4
17. Religia 2 2 2 2 8
18. Godzina formacyjna 1 1 1 1 4
Razem przedmioty w zakresie podstawowym i zajęcia z wychowawcą 31 34 30 27 122
Przedmioty w zakresie rozszerzonym  (język angielski i 2 dowolnie wybrane) 6 6 8 8 28
Razem na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia z wychowawcą 37 40 38 35 150
Doradztwo zawodowe

minimum 10 godzin w czteroletnim okresie nauczania