Zajęcia obowiązkowe SP

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Pallotynów

 

Tygodniowy wymiar godzin – klasy I-III:

L.p. Przedmioty Klasa I Klasa II Klasa III
1 edukacja wczesnoszkolna 15 15 15
2 religia 2 2 2
3 język angielski 3 3 3
4 język francuski 1 1 1
5 edukacyjne gry planszowe 1 1 1
6 zajęcia komputerowe 1 1 1
7 wychowanie fizyczne 2 2 2
8 rytmika 1 1 1
9 gimnastyka 1 1 1
10 godzina formacyjna 1 1 1
razem 28 28 28

Tygodniowy wymiar godzin – klasy IV-VIII:

L.p. Przedmioty Klasa IV Klasa V
Klasa VI
Klasa VII
Klasa VIII
1 język polski 5 5 5 5 5
2 język angielski 4 4 5 5 6
3 język francuski/niemiecki 1 1 1 2 2
4 muzyka 1 1 1 1
5 plastyka 1 1 1 1
6 historia 1 2 2 2 2
7 wiedza o społeczeństwie 2
8 przyroda 2
9 geografia 1 1 2 1
10 biologia 1 1 2 1
11 chemia 2 2
12 fizyka 2 2
13 matematyka 5 5 5 5 6
14 informatyka 1 1 1 1 1
15 technika 1 1 1
16 wychowanie fizyczne (hala/taniec) 4 4 4 4 4
17 edukacja dla bezpieczeństwa 1
18 zajęcia z wychowawcą 1 1 1 1 1
19 religia 2 2 2 2 2
20 doradztwo zawodowe minimum
10 godzin w roku
minimum
10 godzin w roku
21 godzina formacyjna 1 1 1 1 1
razem 30 31 32 38 39