Zajęcia pozalekcyjne liceum

 • Matematyka dla zainteresowanych
 • Matematyka dla potrzebujących pomocy
 • Informatyka
 • Biologia
 • Historia
 • Geografia
 • Język rosyjski
 • Język angielski
 • Język łaciński
 • Język polski –konsultacje
 • Religia
 • PCK