Zajęcia pozalekcyjne podstawówka

 • Język angielski
 • Język rosyjski
 • Język polski –konsultacje
 • Robotyka
 • „Koło Młodych Przyrodników”
 • „Mały Einstien” fizyka dla najmłodszych
 • Taniec ludowy
 • „Uczymy się uczyć”
 • Zajęcia teatralne
 • Schola
 • „Mistrzowie Ortografii”
 • „Mały Artysta”
 • Zajęcia indywidualne (m.in. wyrównawcze)
 • Zajęcia logopedyczne
 • Basen
 • Seminarium astronomiczne
 • Matematyka dla potrzebujących pomocy
 • Matematyka dla zainteresowanych
 • Fizyka dla potrzebujących pomocy
 • Kółko chemiczne
 • Kółko biologiczne
 • Kółko informatyczne
 • Kółko historyczne
 • Kółko geograficzne
 • Kółko religijne
 • PCK