Projekt – Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022 realizowała projekt pt. “Rozwój i podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i umiejętności zawodowych nauczycieli Pallotyńskich Szkół w Chełmnie”. Był on współfinansowany z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia dla uczniów z następujących przedmiotów: biologia/przyroda, chemia, fizyka, geografia, matematyka i informatyka. Miały one na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. Dodatkowo zostały stworzone 4 grupy laboratoryjne: chemiczna, fizyczna, biologiczna/przyrodnicza, geograficzna, w ramach których przeprowadzone były zajęcia mające na celu tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Uczniowie zyskali możliwość korzystania z nowych pomocy dydaktycznych. Dla nauczycieli zostały przewidziane szkolenia w 3 blokach tematycznych.

Rekrutacja uczniów do udziału w zajęciach dodatkowych odbywała się w dwóch kategoriach:
1) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze w tym chemiczne i fizyczne oraz informatyczne w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów;
2) Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych.
Szczegółowe informacje i dokumenty związane z rekrutacją uzyskać można od nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia lub w sekretariacie szkoły.