Budowa sali gimnastycznej

W związku z odstąpieniem od umowy z dotychczasowym wykonawcą tj. firmą Usługi Ogólnobudowlane Paulina Duc – Rychwałd Prowincja Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego ogłasza postępowanie ofertowe w celu wyłonienia nowego wykonawcy na dokończenie prac dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy Szkole Pallotyńskiej w Chełmnie. Treść zapytania ofertowego oraz SIWZ z załącznikami jest dostępna na stronie:  http://sac.org.pl/przetarg-sala-gimnastyczna-chelmno/

Budowa jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przyznanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.