Oferta Szkoła Podstawowa

 

 

 

I. O szkole:

 • Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Pallotynów powstała w 2014 roku, wpisując się w przeszło 25-letnią tradycję szkół pallotyńskich w Chełmnie.
 • Dbamy o to, aby rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny naszych uczniów przebiegał w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
 • W naszej szkole szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych: do 5 godzin tygodniowo j. angielskiego, podział w starszych klasach na grupy zaawansowania, do 2 godzin tygodniowo drugiego j. obcego (j. niemiecki lub j. francuski).
 • Zapewniamy solidną edukację w zakresie przedmiotów ścisłych i humanistycznych.
 • Oferujemy poszerzoną siatkę zajęć obowiązkowych oraz szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia w klasach I-III w naszej szkole odbywają się w następujących godzinach:

6:50 – 7:50 zajęcia świetlicowe (przyjmowanie dzieci do szkoły),

7:50 – 12:15/13:05 zajęcia obowiązkowe zgodnie z planem lekcji,

12:15/13:05 – 16:00 zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia świetlicowe zgodne z planem pracy świetlicy.

Zajęcia obowiązkowe w klasach IV-VIII rozpoczynają się nie wcześniej niż o 7:50 i nie trwają dłużej niż do 15:30.

Godzina lekcyjna w klasach IV-VIII trwa 40 min.

Wszystkie przerwy międzylekcyjne w klasach IV-VIII trwają 10 min za wyjątkiem dużej przerwy, która trwa 30 min.

II. Godziny pracy:

 • dyrekcja
  dyrektor szkoły
  ks.Paweł Orpik SAC – po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania
  wicedyrektor szkoły
  p. Magdalena Witkowska
  poniedziałek – piątek: 07.30 – 15.30
 • pedagodzy szkolni
  p. Magdalena Witkowska
  poniedziałek – piątek: 07.30 – 15.30
  p. Paulina Dobrzyńska
  wtorek, środa, czwartek: 08.40 – 12.20
 • księgowość
  księgowa szkoły
  p. Kamila Cherek
  poniedziałek – piątek: 08.00 – 15.00
 • biblioteka
  bibliotekarz szkoły
  …………………………………..
  poniedziałek – piątek: 14.00 – 16.00
 • kawiarenka
  p. Krystyna Andrysiak
  poniedziałek – piątek: 07.30 – 14.00
 • sekretariat
  sekretarz szkoły
  p. Kamila Szymańska poniedziałek – piątek: 07.30 – 15.30

III. Nauczyciele:

IV. Plan lekcji:

V. Zajęcia obowiązkowe:

VI. Zajęcia pozalekcyjne:

VII. Świetlica:

VIII. Strój szkolny:

IX. Dokumenty:

X. Opłaty: