Zajęcia obowiązkowe I-III Szkoła Podstawowa

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA
w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Pallotynów
w klasach I-III

Tygodniowy wymiar godzin:

L.p. Przedmioty Klasa I Klasa II Klasa III
1 edukacja wczesnoszkolna 15 15 15
2 religia 2 2 2
3 język angielski 3 3 3
4 język francuski 1 1 1
5 edukacyjne gry planszowe 1 1 1
6 zajęcia komputerowe 1 1 1
7 wychowanie fizyczne 2 2 2
8 rytmika 1 1 1
9 gimnastyka 1 1 1
10 godzina formacyjna 1 1 1
razem 28 28 28